Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Pomoc hubárovi pri obci Budiš

V dopoludňajších hodinách bola HZS požiadaná o pomoc pre 73-ročného hubára, ktorý zablúdil v katastri obce Budiš. Muž poskytol pri komunikácií so záchranármi HZS súradnice svojej polohy a sám zostupoval po zvážnici k zaparkovanému motorovému vozidlu. Keďže bol vyčerpaný a následne sa stratil zo signálu mobilného operátora a nebolo možné ho spätne kontaktovať, oproti mu boli vyslaní záchranári HZS oblastného strediska Veľká Fatra. Muž po dosiahnutí zišiel v ich sprievode k služobnému terénnemu vozidlu HZS a bol transportovaný k automobilu, ktorým pokračoval ďalej samostatne.