Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Novinka v aplikácii HZS – automatické zasielanie výstrah pre vybranú lokalitu

Aplikácia HZS má aj preventívny charakter vďaka notifikáciam a upozorneniam na nebezpečenstvá. Novinkou v aplikácii je aj možnosť nastaviť si zasielanie upozornení pre konkrétnu lokalitu, ktorú plánujeme navštíviť. Ak HZS vydá pre akúkoľvek oblasť nové varovanie, užívatelia aplikácie sú okamžite upozornení bez nutnosti aktívne tieto informácie vyhľadávať v aplikácii alebo na webe HZS.

Upozornenia na nebezpečenstvá v danej lokalite aplikácia turistom automaticky posiela aj vtedy, ak si v Knihe vychádzok a túr nastavia plánovanú trasu. Večer pred plánovaným dňom túry aplikácia sama odošle notifikáciu s aktuálnymi podmienkami vo vybranej oblasti hôr. Turisti tak majú dostatok času zvážiť inú trasu alebo prípadne úplne iný výstup.

Nastavenie notifikácie spravíte takto:

Na príjem upozornení je nutné mať povolené notifikácie v aplikácii .

Výber oblastí:

Otvoriť aplikáciu – nastavenia – nastavenie notifikácií – nastaviť oblasti.