Bez výstrah lavínové nebezpečenstvo Malé

Nezodpovední turisti v Čiernej Javorovej doline

Vo večerných hodinách 2.8.2015 požiadali HZS o pomoc  štyria maďarskí turisti, ktorí údajne zablúdili. Ich pôvodný plán bol prejsť cez sedlo Baranie rohy, pričom pravdepodobne skončili v Stolarczykovom sedle, ktorým sa dostali do Čiernej Javorovej doliny. Keďže turisti nedisponovali  svetlom a boli bez jedla a pitia, záchranári HZS ich požiadali o GPS súradnice a ešte v noci sa vydali turistom oproti. V ranných hodinách dosiahli záchranári miesto, kde sa mali podľa súradníc Maďari nachádzať, avšak na mieste nikoho nenašli. Tí napokon kontaktovali HZS prostredníctvom sms správy s tým, že  po rozvidnení už pomoc záchranárov nepotrebujú. Záchranári HZS, ktorí danú oblasť prešli a turistov v doline nestretli ani nevideli, sa vracajú do Starého Smokovca.