Bez výstrah lavínové nebezpečenstvo Malé

Pomoc turistke na Sliezskom dome

V popoludňajších hodinách boli záchranári HZS z Vysokých Tatier požiadaní o pomoc personálom Sliezskeho domu pre turistku, ktorá odpadla.  Záchranári 75- ročnej Slovenke poskytli zdravotnú starostlivosť a transportovali ju terénnym vozidlom do Starého Smokovca, kde ju odovzdali posádke RZP.