Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Nevoľnosť na Bilíkovej chate

Dňa 10.05.2023 bola HZS požiadaná o pomoc pre 11 – ročného slovenského chlapca, ktorý na Bilikovej chate pociťoval nevoľnosť spojenú so zvracaním. Na miesto boli vyslaní záchranári HZS zo Starého Smokovca. Pacienta po príchode vyšetrili a terénnym vozidlom transportovali do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný do starostlivosti posádke RZP, ktorá sním pokračovala do nemocnice v Poprade.  

ilustračná foto