Výstrahy: Silný vietor - 1. stupeň

Nález telesných pozostatkov v Slovenskom raji

Dňa 21.09.2021 nahlásili náhodní turisti nález telesných pozostatkov v ťažko dostupnom lesnom teréne v oblasti pod Tomášovským výhľadom. Záchranárom HZS poskytli aj GPS súradnice na základe ktorých sa záchranári dostali na miesto nálezu. O súčinnosť boli požiadaní aj príslušníci PZ SR. Po nevyhnutných úkonoch boli telesné pozostatky záchranármi HZS vyprostené z exponovaného terénu a transportované na Čingov, kde si ich prevzali príslušníci PZ SR. Totožnosť ako aj okolnosti úmrtia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

IMG_20210921_143346