Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené Silný vietor - 2. stupeň

Monitoring situácie na horách

Monitoring situácie na horách

V týždni od 6.4 do 10.4.2020 Bezpečnostno-operatívna jednotka HZS vykonala monitoring dodržiavania nového nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedzení pohybu. Monitorované chaty dodržiavajú toto nariadenie ÚVZ.

Pri monitoringu  uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedzení pohybu bolo zistené, že väčšina návštevníkov horských oblastí pochádza z cudzích okresov, a preto je otázne, či je toto nariadenie dodržiavané. Je však predpoklad, že sa jednalo aj o turistov, ktorí prišli do týchto oblastí za rekreáciou na dlhšie obdobie, vrátane časového obmedzenia pohybu od 8. – 13. apríla 2020.

Vyzývame naďalej ľudí na zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj k ostatným, pri pohybe v horskom teréne na dodržiavanie odporúčaní HZS.