Bez výstrah

Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany

V dňoch 24.-26. 11. 2017  Školiace stredisko HZS organizovalo Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany. Seminár sa uskutočnil v Nízkych Tatrách – Závažnej Porube za účasti 9 príslušníkov JZS HZS, 4 záchranárov  TOPRu z Poľska a 4 záchranárov  SZS ČSS speleologickej záchrannej služby ČR. Počas troch dní záchranári spoločne absolvovali cvičné záchranné akcie, na ktorých si precvičili postupy jednolanovej techniky a vymieňali si skúsenosti v oblasti používaných postupov a materiálov pri záchrane v jaskynnom prostredí. Seminár sa niesol v duchu bezpečnosti a komfortu pre zraneného v jaskyni.