Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené Silný vietor - 2. stupeň

Kynologické cvičenie

V dňoch 13. – 15. 6. 2022 sa kynológovia HZS zúčastnili cvičenia v súčinnosti s PZ SR v Centre výcvikového strediska Lešť. Výcvik bol zameraný na plošné vyhľadávanie a metodiku vyhľadávania špeciálnych pachov, techniku nastupovania a výsadku z vrtuľníka za pomoci navijaka. Spoločné cvičenie prebiehalo na súši aj na vodnej hladine.