Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Jesenné preškolenie kynológov a kynologická rallye 2022

Slovenský raj sa stal dejiskom jesenného preškolenia kynológie HZS. Preškolenie sa konalo v termínoch 3. – 5. október, 10. – 12. október a 17. – 19. október 2022. Súčasťou preškolenia bola aj kynologická rallye, ktorá je jedna z mála v Európe, kde sa psovodi a ich psy spoločne stretávajú a prekonávajú rôzne disciplíny. Rally je zložená z poslušnosti, hľadania špeciálnych pachov, časovky s prevýšením 400 m, plošného vyhľadávania stratených osôb v lesnom poraste, presunu roklinou pomocou lanoviek a poslednou zastávkou je ruina, kde psovod so psom vyhľadávajú stratené osoby na čas. Každú disciplínu posudzovali jednotliví inštruktori a na záver boli vyhodnotení najlepší jednotlivci v konkrétnej disciplíne. Celá rallye trvala približne od štyroch do šiestich hodín. Rallye nám ukázala psychickú a fyzickú odolnosť psov ako aj psovodov. Orientovanie sa v teréne bolo bez znalosti GPS nemožné. Každý psovod mal nahratú trasu do svojho GPS prístroja, podľa ktorého sa musel orientovať a trafiť na jednotlivé stanovištia.

Preškolenia sa zúčastnilo 26 psovodov HZS, z toho piati dobrovoľní záchranári a šiesti figuranti. Oblastné stredisko Slovenský raj nám poskytlo ubytovanie na chate Kláštorisko a zabezpečovali presun psov pomocou lanoviek v rokline. Veľké poďakovanie patrí kolegom zo Slovenského raja za pomoc pri organizácii tohto preškolenia a profesionálny prístup.