Bez výstrah

73. kongres ICAR

V dňoch 12 – 15. októbra 2022 sa vo švajčiarskom Montreuxe  konal (po 2
ročnej Covidovej pauze) 73. kongres ICAR – medzinárodné stretnutie 
horských služieb a záchrany v horách. Okrem praktických ukážok
zameraných na nové postupy a techniku v exteriéri, sa v konferenčných
priestoroch konali prednáškové bloky, semináre a ukážky rozdelené podľa
rôznej činnosti záchrany.  ICAR sa delí na tzv. komisie – pozemná,
lavínová, letecká, medicínska  záchrana a subkomisia psovodov. Na
kongrese sa zúčastnilo cca 300 delegátov z takmer 40 krajín sveta.
Horskú záchrannú službu reprezentovali 3 príslušníci v 3 komisiách –
pozemnej, lavínovej a psovodskej, v ktorých sa aktívne zapájali aj
prostredníctvom prezentácii a workshopov.
V oblasti pátrania vidieť jednoznačný progres vo využití UAV (dronov) a
vyhľadávania mobilných telefónov. V súčasnosti je pre HZS najväčšia
výzva práve systematické nasadenie týchto technológii do bežnej praxe
záchranárov.  V oblasti kynológie tiež dochádza k posunu a všeobecnému
trendu, pri ktorom sú psovodi so psami čoraz častejšie nasadzovaní aj
mimo horských oblastí, predovšetkým pri rôznych prírodných katastrofách
aj v urbánnych oblastiach (napr. zemetrasenia, záplavy a pod.)