Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Jaskyniarsky týždeň v Smoleniciach

V dňoch od 3.8.2022 do 6.8.2022 sa v Smoleniciach – Malokarpatskom krase uskutočnilo cvičenie členov jaskynnej záchrannej skupiny HZS. Podujatie sa realizovalo v súlade s plánom práce na rok 2022 a v spolupráci klubmi Slovenskej speleologickej spoločnosti v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS. Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnilo 6 príslušníkov HZS.

Horská záchranná služba  zaisťovala bezpečnosť účastníkov podujatia, zrealizovala školenie pre členov SSS o bezpečnom pohybe v jaskynnom prostredí a  realizovala rekognoskáciu povrchových a podzemných krasových javov Malokarpatského Krasu.