Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Horský špecializovaný záchranný modul sa posunul do ďalšej fázy

Ku katastrofe môže prísť kdekoľvek a kedykoľvek. Rýchla reakcia a nasadenie zachraňujú životy a jej dopady. Horská záchranná služba (HZS) posunula projekt Horského špecializovaného záchranného modulu do ďalšej fázy. Cvičenie ukázalo, že je pripravená.

15 príslušníkov HZS a jeden pozorovateľ z Policajného zboru SR (PZ SR) sa v dňoch 5 – 7. decembra 2022  zúčastnili cvičenia Horského špecializovaného záchranného modulu (HŠZM).

HŠZM predstavuje záchrannú kapacitu pre nasadenie v horskom prostredí pri mimoriadnych udalostiach. Je samostatne fungujúcim modulom, ktorý môže byť použitý ako súčasť iného modulu na území Slovenskej republiky i v zahraničí.

Cvičenie bolo zamerané na precvičenie všetkých fáz misie – mobilizácia, presun, nasadenie, demobilizácia a opätovná príprava výjazdových vozidiel. Súčasťou bolo aj oboznámenie sa so štandardnými operačnými postupmi a ukážkovým nabalením vozidla.

Následne na základe výzvy z Operačného strediska dostal Modul požiadavku na pátranie po nezvestných osobách v Slovenskom raji – v lokalite Ďurkovec – Tomašovský výhľad. Modul sa presunul na miesto určenia, kde po vybudovaní depa a retranslačného bodu začalo pátranie s použitím dronov a psov, ktoré našli dve nezvestné osoby.  Tie boli vyprostené pomocou lanovej techniky, ošetrené a transportované na bezpečné miesto, kde mohli byť odovzdané do ďalšej lekárskej starostlivosti. Po akcii prebehla analýza zvolených postupov a  použitého materiálu.

Ďalší deň sa za použitia výstražných a zvukových signálov kolóna Modulu presunula do priestorov bývalej Magnezitovej továrne v Košiciach. Tu prebehlo súčinné cvičenie pri pátraní po nezvestných osobách  a osobách v tiesni v spolupráci s PZ SR. Podľa pripraveného scenára bolo jeho cieľom nájsť nezvestné osoby  po výbuchu a následných požiaroch. V súlade s operačnými postupmi bola vykonaná analýza situácie, zhodnotená bezpečnosť, zmapovaný terén za pomoci dronu, následne vybratý priestor pre depo, určené únikové trasy a prípadné miesto zhromaždenia po evakuácii. Bol vybudovaný retranslačný bod spájajúci komunikáciu všetkých zložiek, ktorý umožňoval komunikáciu aj s operačným strediskom.

Na pátranie po nezvestných osobách boli aj tentokrát použité psy a drony. Dron identifikoval dva zdroje tepla a vizuálne potvrdil nález nezvestnej osoby na streche budovy. Opäť pomocou dronu bola  s nájdeným nadviazaná komunikácia a zistený jeho zdravotný stav. Po vyšetrení nájdená osoba bola lanovou technikou spustená a odprevadená do bezpečia.

Ďalší nezvestný bol nájdený psom v budove s nestabilným schodiskom a jeho nález bol potvrdený štrbinovou kamerou. Lanovou technikou sa záchranári dostali k postihnutému a poskytli mu prvú pomoc, pričom indikovali poranenie chrbtice. Počas záchranných prác sa v suteréne postihnutej budovy zvýšili hodnoty CO2 a tiež sa rozvíril prach s azbestom. Zraneného záchranári transportovali cez šachtu vo vertikálnej polohe a následne odovzdali do ďalšej zdravotníckej starostlivosti.

Po skončení sa Modul presunul  v konvoji do Slovenského raja, kde bola akcia vyhodnotená.

Posledný deň sa Modul presunul na Školiace stredisko HZS v Liptovskom Hrádku. Tu prebehla demobilizácia a doplnenie materiálu vo vozidlách. Nasledovalo zhodnotenie celého cvičenia a zosumarizovanie materiálov a prostriedkov potrebných pre ďalšie efektívne fungovanie modulu.

Vybudovanie Modulu je realizované v rámci projektu s názvom „Horský špecializovaný záchranný modul“. Projekt je financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op‐kzp.sk).