Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Bezvedomie v Belianskej jaskyni

Dňa 02.05.2023 bola HZS vyrozumená zamestnancom Belianskej jaskyne vo Vysokých Tatrách o kolapse návštevníka jaskyne, ktorý sa nachádzal zhruba v polovici trasy. Pacient bol v čase telefonátu v bezvedomí a mal chrčivé dýchanie. Zamestnanci jaskyne smerovali k mužovi s AED prístrojom a súčasne boli na miesto okamžite vyslaní príslušníci HZS, ktorí požiadali o súčinnosť posádku RZP. Krátko na to prišla informácia, že pacient je pri vedomí, komunikuje a počas pádu si spôsobil úraz hornej končatiny.  V sprievode skupiny s ktorou bol v jaskyni pomaly smeroval k východu. Horskí záchranári spolu s posádkou RZP muža vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne bol transportovaný terénnym vozidlom HZS k sanitke RZP do Tatranskej Kotliny. Odtiaľ už pokračoval sanitkou RZP do nemocnice v Poprade na ďalšie vyšetrenie.