Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Bencúrov memoriál 2023

Vo februári 2019 vstúpili do Mlynárovho žľabu vo Vysokých Tatrách dvaja horolezci. Naspäť ale zostúpil už len jeden z nich. Horského záchranára Romana Bencúra zmietla lavína na „druhý“ breh. Stále veľmi živá spomienka na kolegu a najmä kamaráta motivovala vlani členov Horskej záchrannej služby v oblastnom stredisku Nízke Tatry – Jasná, aby zorganizovali medzinárodné preteky, ktorých sa môžu zúčastniť profesionálni aj dobrovoľní záchranári nielen zo Slovenska. Druhý ročník Bencúrovho memoriálu sa konal v Demänovskej doline v sobotu 23. septembra.

Záchranári sa postavili na štart vo dvojiciach. Súčtom ich veku boli rozdelení do troch kategórií – do 80 rokov, od 80 do 100 rokov a tretia kategória boli pretekári, ktorých spoločný vek presahuje 100 rokov. Zo štrnástich zúčastnených dvojíc boli dve zastupujúce horských záchranárov z Čiech a len jedna dvojica preteky z dôvodu zranenia nebola schopná dokončiť.

Organizátori pripravili päť disciplín, ktoré tvorili zručnosti súvisiace s každodennou prácou záchranárov v horskom prostredí. Skalné lezenie, časovka (beh, kedy rozhodujúci bol čas pomalšieho z dvojice), prekonanie vyznačenej trate s nosidlami KONG (zloženie nosidiel a nabalenie 50kg závažia), kufrovanie lana na čas (lano o dĺžke 100 metrov) a ošetrenie pacienta. Súčasťou pretekov bolo aj zlaňovanie a horizontálne prekonávanie priepasti.

Najmenej tento rok prialo horským záchranárom počasie. „Je mi ľúto, že vám ho Roman tam zhora nezariadil. Ale on to asi urobil naschvál, pretože mal rád výzvy,“ povedala počas slávnostného vyhlásenia výsledkov Slávka Bencúrová, manželka zosnulého Romana. Schopnosti pretekárov boli preverené nielen náročnosťou disciplín, ale tiež vetrom a neprestávajúcim dažďom.

Celkovými víťazmi pretekov sa stali Pavel Beťko (Stredisko lavínovej prevencie) a Matúš Jurečka (dobrovoľný záchranár, N. Tatry – Sever).

Poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi Jakubovi Mikulášovi, ale tiež každému, kto pomohol pri realizácii a organizovaní pretekov, zabezpečil ich hladký a najmä bezpečný priebeh. Tiež všetkým zúčastnením pretekárom za ich odhodlanie a vytrvalosť. Víťazom jednotlivých disciplín, kategórií a aj celkovým víťazom gratulujeme. Na záver len vyslovíme želanie, aby sa Bencúrov memoriál konal opäť aj o rok, a tak sa postupne vytvorila tradícia pretekov horských záchranárov.

Horskí záchranári zápasili s traťou a počasím zároveň

Víťazné dvojice jednotlivých kategórií:

do 80 rokov – Pavel Beťko (Stredisko lavínovej prevencie), Matúš Jurečka (dobrovoľný záchranár, N. Tatry – Sever)

od 80 do 100 rokov – Juraj Hvizdoš (N. Tatry – Sever), Jan Púchovan (N. Tatry – Sever)

nad 100 rokov – Igor Trgiňa (V. Tatry), Michal Frank (V.Tatry)

Celkové poradie:

  1. miesto: Pavel Beťko (Stredisko lavínovej prevencie), Matúš Jurečka (dobrovoľný záchranár, N. Tatry – Sever)
  2. miesto: Michal Herle (dobrovoľný záchranár, V. Fatra), Marek Benko (dobrovoľný záchranár, V. Fatra)
  3. miesto: Miroslav Jež (Slovenský raj), Miroslav Vermeš (Slovenský raj)
Hlavný organizátor Jakub Mikuláš (vľavo) a jeho výklad trate pred štartom pretekov

autori fotografií: Veronika Mikulášová, Ján Grajciarik