Bez výstrah
Riaditeľstvo HZS

Prijímacie konanie na funkciu: odborný referent pre skladové hospodárstvo

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímacie konanie na funkciu: odborný referent pre skladové hospodárstvo v Horskej záchrannej službe, Horný Smokovec 17052, 062 01  Vysoké Tatry Kvalifikačné predpoklady: Iné požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2023 Požadované doklady: Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadosti do prijímacieho …
Čítaj viac aktualít...