Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Žiadosť o pomoc zo Slovenského raja

Dňa 4. 12. 2017 vo večerných hodinách prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc od turistu slovenskej národnosti.  Po prejdení rokliny Piecky v Slovenskom raji netrafil zostupovú cestu, zablúdil a po namáhavom chodení v hlbokom snehu a v tme bol vyčerpaný. Záchranári HZS ho našli na zvážnici v lesnom teréne nad roklinou Piecky. Pomocou terénneho vozidla transportovali 26 – ročného muža na parkovisko ku Píle, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne vlastným motorovým vozidlom.