Bez výstrah

Zásah záchranárov v Bielovodskej doline

Dňa 6.9.2023 bola HZS požiadaná o pomoc PL turistom, ktorý si počas zostupu Bielovodskou dolinou pádom privodil tržné poranenie na oboch dolných končatinách. Turista sa snažil ešte samostatne zostupovať no pre stupňujúce sa bolesti nebol schopný ďalšieho samostatného postupu. Záchrannú akciu sťažoval zlý telefonický signál na mieste v dôsledku čoho bolo niekoľko krát prerušené spojenie medzi záchranármi a zraneným turistom, ktorý tak nebol schopný presne určiť polohu. Podľa terénneho opisu, záchranári zhodnotili, že sa turista nachádza pravdepodobne niekde na začiatku poľany na Bielej Vode, čo následne potvrdil aj odoslaný lokalizačný link HZS. Na pomoc mu tak vyrazili 2 záchranári HZS, ktorí pacienta po príchode ošetrili a následne terénnym vozidlom HZS ho transportovali na Lysú Poľanu, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne do nemocničného zariadenia do Poľska.