Bez výstrah

Začiatok sezóny jaskynných záchranárov HZS

Po prestávke zimnej sezóny sa dňoch 28.4.-30.4.2014 realizovalo cvičenie pyrotechnikov – záchranárov JZS HZS.

Aktivity sa okrem iného uskutočnili dňa 28.4.2014 v novoobjavených častiach jaskyne Okno v Demänovskej doline a dňa 29.4.2014  v koncových častiach Štefanovej jaskyne v Demänovskej doline. Bolo to opäť náročné cvičenie v jaskynnom prostredí s plazivkami, v nepríjemných úžinách, ktorého cieľom bolo spriechodnenie ťažko priechodných úsekov pre prípad možnej záchrannej akcie. Následne v dňoch 9.5.-12.5.2014, v súlade s Vyhláškou č. 23/2006 MV SR a zmysle zákona č.544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, sa uskutočnilo aj školenie a preskúšanie záchranárov a inštruktorov v  špecializovanej činnosti jaskynná záchranná činnosť. Školenia sa zúčastnilo 9 príslušníkov jaskynnej záchrannej skupiny a 4 inštruktori. Počas tejto akcie sa uskutočnila cvičná záchranná akcia s transportom figuranta z novoobjavených častí jaskyne Okno.