Bez výstrah

Záchranná akcia pri Gačovskej skale

V popoludňajších hodinách boli záchranári HZS zo Slovenského raja požiadaní o pomoc dvojicou turistov (20 a 22 – rokov),  ktorí zišli z neznačeného chodníka na Gačovskú skalu a dostali sa miesto odkiaľ nedokázali bezpečne pokračovať. Záchranári ich pomocou lanovej techniky dostali z exponovaného terénu späť na chodník. Následne v ich sprievode pokračovali na Geravy.