Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Záchrana lyžiara v Jasnej

Dňa 25. 1. 2023 v popoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služba informáciu o bezvedomí lyžiara nachádzajúceho sa v lyžiarskom stredisku Jasná na Bielej púti. Záchranári HZS po príchode na miesto udalosti zistili, že 19 – ročný Slovák je už pri vedomí, ale má viaceré poranenia – hlavy, rebier a vnútorných orgánov. Lyžiarovi, ktorý poranenia utrpel po náraze na prekážku, poskytli záchranári HZS z Oblastného strediska Nízke Tatry neodkladnú prvú pomoc, pacienta zafixovali, podali mu medikamentóznu liečbu a následne zabezpečili miesto na pristátie vrtuľníka. O súčinnosť boli požiadaní leteckí záchranári z Banskej Bystrice. Po prílete vrtuľníka bol zranený lyžiar odovzdaný do rúk leteckých záchranárov a bol transportovaný do nemocničného zariadenia.

Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov lyžiarskych stredísk, aby nepreceňovali vlastné schopnosti. Jazda na lyžiach či snowboarde je technicky náročná a vyžaduje si dobre zvládnutú techniku. Každý používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti, a to aj s ohľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov na svahu. Samostatným pravidlom je nosenie prilby. Rovnako ako v cestnej premávke, aj na lyžiarskych tratiach sa musíme správať podľa určitých pravidiel (známe ako BIELY KÓDEX). Príčinou viacerých úrazov je práve porušenie pravidiel správania sa na lyžiarskej trati, ktoré však nestačí len vedieť, no treba sa nimi aj riadiť.

Buďme ohľaduplní k iným osobám a na lyžiarskej trati sa správajme tak, aby sme neohrozili zdravie alebo život, alebo nespôsobili škodu sebe alebo inému.