Bez výstrah

Zablúdeným lyžiarom v Malej Fatre pomáhali záchranári HZS

V popoludňajších hodinách 6.12.2017 sa s HZS spojili prostredníctvom tiesňovej linky 112 dvaja českí lyžiari (26,27 r.), ktorí lyžovali v oblasti Chlebu v Malej Fatre. Spočiatku lyžovali v Oštiepkovej mulde, odkiaľ sa chceli vrátiť ku kabínovej lanovke na Chlebe. V nepriaznivom počasí – hustej hmle, zablúdili, stratili orientáciu a dostali sa na južnú stranu Chlebu. Tu začali zostupovať popri Snilovskom potoku, odkiaľ aj kontaktovali HZS. Spojenie s postihnutými bolo náročné, nakoľko je v oblasti zlý mobilný signál. Po opakovanom kontaktovaní sa im podarilo poskytnúť záchranárom súradnice GPS. Lyžiari postupne zišli samostatne až do oblasti Zajacovej, kde im už išli naproti záchranári HZS. Oboch transportovali terénnym vozidlom HZS späť do domu HZS v Štefanovej, a keďže boli bez zranení, pokračovali do ubytovacieho zariadenia samostatne. Záchranná akcia bola ukončená vo večerných hodinách.