Bez výstrah

Vyhodnotenie zimnej sezóny a porovnanie s predchádzajúcim rokom

Počas zimnej sezóny 2014/2015, v období od 01.12.2014 do 20.05.2015 zasahovali záchranári HZS celkovo v 1732 prípadoch, z toho 1531 zásahov bolo na lyžiarskych tratiach a 201 zásahov v horskom teréne. V piatich prípadoch sa jednalo o  zásahy pri lavínových nehodách. V porovnaní so zimnou sezónou 2013/2014 , kedy záchranári HZS zasahovali celkovo 1419 krát je to nárast  o 22,06  %, na  lyžiarskych tratiach vykonali o 21,51 % viac zásahov a  mimo lyžiarskych tratí je nárast až 26,42 %. Čo sa závažnosti poranení týka, prevládali zväčša ľahké a stredné poranenia. Oproti predchádzajúcej sezóne vzrástol počet ľahkých zranení o 31,64 %, stredných zranení o 20,82 %, ťažkých o 13,66 % a došlo k 8 smrteľným nehodám, čo je o jednu viac ako pred rokom. Najviac zásahov – 825, evidujú záchranári HZS v Nízkych Tatrách, 333 vo Veľkej Fatre a 253 vo Vysokých Tatrách, čo je spôsobené aj tým, že v týchto horských oblastiach sa nachádzajú veľké lyžiarske strediská. Operačné stredisko tiesňového volania  prijalo 653 žiadostí o pomoc. Oproti predchádzajúcemu obdobiu je to nárast o 10,61 %, z toho 548 volaní prišlo prostredníctvom tiesňovej linky 18300, čo predstavuje celkovo 83,92 % zo všetkých volaní.