Bez výstrah lavínové nebezpečenstvo Malé

Výcvik členov jaskynnej záchrannej skupiny HZS v oblasti Borinky

V dňoch 17.8.2016 až 21.8.2016 sa v Borinskom krase uskutočnilo cvičenie členov jaskynnej záchrannej skupiny HZS. Podujatie sa realizovalo v súlade s plánom práce na rok 2016 a v spolupráci s klubmi Slovenskej speleologickej spoločnosti v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS.

Horská záchranná služba ako spoluorganizátor podujatia zabezpečovala bezpečnosť účastníkov podujatia,  realizovala rekognoskáciu povrchových a podzemných krasových javov Borinského krasu v Malých Karpatoch. HZS pôsobila na nasledovných lokalitách: Prechod Majkova jaskyňa – Stará Garda, Veľké Prepadlé a Jaskyňa Sedmička.