Bez výstrah

Vyčerpaná poľská turistka v Stohovom Sedle

Vo večerných hodinách dňa 26. 3. 2022 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre poľskú turistku, ktorá bola po celodennej túre vyčerpaná a nedokázala samostatne pokračovať. Nachádzala sa na hrebeni Malej Fatry v Stohovom sedle. Záchranári postupovali ku nej pozemne cez Poludňový grúň, na mieste jej poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zateplili ju a poskytli teplé nápoje. Následne ju za pomoci saní Akia a terénneho vozidla HZS transportovali do Štefanovej, odkiaľ pokračovala so svojim známym vlastnou dopravou.