Bez výstrah

Uzavretie roklín Slovenského raja

Z dôvodu vysokej hladiny vody v roklinách Slovenského raja sú rokliny do odvolania uzavreté! Stav vody a priechodnosť budú monitorovať príslušníci HZS a Správa Národného parku Slovenský raj. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali uzávery a sledovali výstrahy na stránke HZS, prípadne na stránke Správy Národného parku Slovenský raj: www.npslovenskyraj.sk