Bez výstrah

Uviaznutie v Nízkych Tatrách

Dňa 27.4.2024 v poobedňajších hodinách bola HZS požiadaná o pomoc pre turistky pod Salatínom v oblasti Vyžretô. Dvojica turistiek poľskej národnosti po zídení zo zeleného TZCH v smere od Salatína na Malý Salatín uviazla v lesnom poraste. Nakoľko už neboli schopné návratu na hrebeň a pokračovať v túre, na pomoc im vyrazili príslušníci z Oblastného strediska Nízke Tatry. Napriek poskytnutej GPS polohe sa na mieste po príchode príslušníkov HZS už nenachádzali. Počas prebiehajúceho pátrania sa uviaznutým podarilo zísť lesnou cestou až do doliny. Keďže boli bez zranení, ďalej pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.