Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Uviaznutie v Horných Dierach

Dňa 4.3.2024 bola HZS požiadaná o pomoc pre slovenskú rodinu, matku s dvoma deťmi ich otcom, ktorý uviedol, že matka s deťmi mala v pláne vyraziť na turistiku cez Jánošíkove diery v Malej Fatre, avšak už dlhšiu dobu nemá s nimi telefonické spojenie a nedisponujú svetelnými zdrojmi. Pri poslednom kontakte skupina oznámila, že sa nachádza pravdepodobne na zelenom TZCH, niekde v oblasti pod Tanečnicou. Vyťažovanie hovoru so zablúdenou rodinou sťažovali aj časté výpadky telefónneho signálu, na mieste, kde sa rodina nachádzala. Na pomoc im vyrazili dvaja záchranári HZS zo Štefanovej na terénnom vozidle, ktorým sa dostali do sedla Vrchpodžiar, kde sa skontaktovali s otcom. Medzitým sa podarilo telefonicky opätovne spojiť s matkou, ktorá uviedla, že schádzajú po modrom TZCH zo sedla pod Tanečnicou. Dvojica záchranárov HZS sa rozdelila, pričom prvý záchranár postupoval po modrom TZCH a druhý záchranár pokračoval po zelenom TZCH, vedúcimi k rázcestiu Pod Pálenicou. Zablúdená rodina bola záchranárom HZS nájdená zhruba v polovici zeleného TZCH medzi sedlom Vrchpodžiar a rázcestím pod Pálenicou. Následne záchranári HZS pomohli rodine v sprievode zostúpiť do sedla Vrchpodžiar, odkiaľ boli terénnym vozidlom transportovaní do ubytovacieho zariadenia.