Bez výstrah

Uviaznutí poľskí turisti v stene Rysov

29.08.2004 o 19:20 hod. prijalo oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry tiesňové volanie dvoch poľských turistov, ktorí uviazli vo východnej stene Rysov – niekoľko metrov pod vrcholom a nie sú schopní ďalšieho postupu.Z Chaty pod Rysmi odišli na pomoc ubytovaní horolezci a zo Starého Smokovca ihneď odišla dvojica zachranárov HZS…. 22:00 hod. Záchranári pomohli uviaznutým turistom z ťažkého terénu a doprevadili ich na Chatu pod Rysmi.