Bez výstrah

Úraz poľskej turistky v Prielome Hornádu

Horskí záchranári zo Slovenského raja boli požiadaní o pomoc turistami z Poľska. Počas prechádzania Prielomu Hornádu v blízkosti Letanovského mlyna si turistka poranila dolnú končatinu a nebola schopná ďalej samostatne pokračovať. Horskí záchranári ju po príchode na mieste ošetrili a pomocou nosidiel KONG transportovali k služobnému terénnemu vozidlu. Následne bola turistka transportovaná na parkovisko, odkiaľ pokračovala ďalej vlastnou dopravou na ošetrenie.