Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Úraz pod Telgártskym viaduktom

V obedňajších hodinách dňa 8.8.2023 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre 53-ročnú českú turistku, ktorá si pri páde v blízkosti Telgártskeho viaduktu privodila vážne poranenie predkolenia. Záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poranenú končatinu zafixovali, podali medikamentóznu liečbu. Následne ju pomocou nosidiel transportovali k terénnemu vozidlu, ktorým pokračovali do obce Telgárt, kde ju odovzdali posádke RZP na prevoz do nemocnice.