Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Úraz dolnej končatiny v Javorovej doline

Vo večerných hodinách dňa 26.8.2023 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre poľskú turistku, ktorá si pri páde na turistickom chodníku v Javorovej doline poranila dolnú končatinu v oblasti členka. Záchranári jej po príchode na miesto poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poranenú končatinu zafixovali a pomocou nosidiel Kong a terénneho vozidla transportovali do Tatranskej Javoriny, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala so svojimi známymi.