Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Upozornenie na chybný údaj v turistickej mape

Horská záchranná služba upozorňuje na chybný údaj v turistickej mape TATRY 1:30 000 Vysoké a Belianske slovenské a poľské od výrobcu TATRAPLAN s.r.o.  1. vydanie 2013. V mape je červenou farbou  zakreslená trasa zo Sedla Sedielko do Priečneho sedla cez Širokú vežu ako Via ferrata, ktorá neexistuje. V minulosti sa uvažovalo o vybudovaní takejto trasy no nikdy nebola zrealizovaná. Vydavateľ TATRAPLAN je si vedomý tejto chyby, predaj tohto titulu bol po jej zistení zastavený. Chybný titul bol nahradený mapou Vysoké a Belianske Tatry 1:27 000. Táto chyba sa už nevyskytuje v nijakej inej mape z vydavateľstva TATRAPLAN.