Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Turistov zastihla v oblasti Troch kôp búrka

V podvečerných hodinách, krátko po sebe, kontaktovali tiesňovú linku HZS so žiadosťou o pomoc dve dvojice českých a  poľských turistov, ktorí v búrke a krupobití, nezávisle od seba, uviazli v oblasti Troch Kôp a medzi Hrubou kopou a Troma kopami. Pre pretrvávajúcu mohutnú búrkovú činnosť nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Na pomoc im preto pozemne odišli dve skupiny horských záchranárov zo Žiarskej doliny a tretia skupina zo Zverovky. Turistov po príchode na miesto zateplili, poskytli im nepremokavé oblečenie, prilby, sedacie úväzy a za istenia lanovou technikou ich sprevádzali za silnej búrky do Smutného sedla. Odtiaľ dvojica poľských turistov pokračovala so záchranármi HZS zo severnej strany Západných Tatier na Ťatliakovu chatu, kde boli ubytovaní. Dvojica českých turistov zostúpila so záchranármi HZS do ústia Žiarskej doliny, kde mali zaparkované auto. Záchranná akcia bola ukončená v neskorých nočných hodinách.

Opätovne touto cestou vyzývame turistov, aby si v tomto období dôkladne plánovali túry aj s ohľadom na popoludňajšie búrky, sledovali vývoj počasia a v prípade rozvíjajúcej sa búrkovej činnosti sa už nezdržiavali vo vrcholových partiách pohorí, kde hrozí vysoké riziko zásahu bleskom.