Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Tri záchranné akcie v Lipnerovej rizni

V dopoludňajších hodinách požiadal  HZS o pomoc slovenský lyžiar, ktorý pri lyžovaní v Oštiepkovej mulde minul traverz smerujúci pod Kabínkovú lanovú dráhu Chleb  a nalyžoval do exponovaného terénu nad Lipnerovou rizňou do miesta, z ktorého už ďalej nemohol pokračovať žiadnym smerom. Počas postupu záchranárov k uviaznutému lyžiarovi požiadal na hornej stanici lanovej dráhy záchranárov o pomoc poľský lyžiar pre svojho českého kamaráta, ktorý v tom čase taktiež nalyžoval priamo do žľabu v Lipnerovej rizni. Záchranári sa tak rozdelili na dve skupiny. So slovenským lyžiarom bolo nutné z miesta, v ktorom sa nachádzal, vykonať približne 150 metrový spust za pomoci lana Dynemaa. Českého lyžiara bolo potrebné rovnako pomocou lanovej techniky na statickom lane 20 metrov spustiť pod skalný prah, nad ktorým sa nachádzal. Po zlaneniach cez prekážky do žľabu, pokračovali obaja lyžiari v sprievode záchranárov do ústia Lipnerovej rizne a ďalej smerom k údolnej stanici lanovej dráhy,  kde boli záchranné akcie ukončené.

V popoludňajších hodinách požiadala zo žľabu v rovnakej lokalite o pomoc ďalšia dvojica slovenských lyžiarov, s rovnakým problémom. Opätovne k nim smerovali dvaja záchranári, ktorí postupovali rovnako ako pri predchádzajúcich záchranných akciách.

Chceme týmto požiadať ďalších lyžiarov o opatrnosť a upozorniť ich,  aby sa pri lyžovaní z Oštiepkovej muldy okamžite držali traverzu smerujúceho doľava, pod KLD Chleb.

Prevádzkovateľovi strediska sa touto cestou chceme poďakovať za mimoriadne spustenie lanovky a pomoc pri záchrane lyžiarov.