Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Tri výjazdy v lokalite Hrebienok

V popoludňajších hodinách dňa 31.1.2024 prijala HZS žiadosť o pomoc pre 63-ročnú Slovenku, ktorá utrpela na Hrebienku pri páde poranenie hornej končatiny. Žena v sprievode svojho manžela nastúpila na pozemnú lanovku a presunula sa do údolnej stanice, kde ju horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali. Pacientku následne transportovali k Domu HZS v Starom Smokovci, kde bola odovzdaná privolanej posádke RZP.

Krátko po ukončení záchrannej akcie prišlo z Hrebienka ďalšie volanie na tiesňovú linku HZS. Pomoc potrebovala 59-ročná turistka po kolapse. Horskí záchranári ženu po dosiahnutí vyšetrili a transportovali do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne.

Súbežne s predošlým volaním o pomoc sa na HZS obrátila 68-ročná turistka, schádzajúca po zelenom turistickom chodníku z Hrebienka. Žena bola natoľko vyčerpaná, že nedokázala samostatne zostúpiť. Privolaní horskí záchranári ju vyšetrili a transportovali do Starého Smokovca.