Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené

Memoriál Vlada Tatarku a Petra Šperku

Medzinárodné preteky horských služieb 20. ročník

Výsledky

Informácie o priebehu súťaže a fotografie nájdete v tomto článku.

PROPOZÍCIE
MEMORIÁL VLADA TATARKU A PETRA ŠPERKU

Usporiadateľ: Himalaya club Vysoké Tatry, Horská Záchranná služba
Riaditeľ pretekov: Martin Jakubík
Organizačný výbor: Vladka Tatarková, Jana Šperková,
Eduard Lipták, Dušan Beňa, Ján Kořínek

Ďakujeme za záujem, maximálny počet pretekárov bol už prekročený.
Prihlasovanie: cez elektronický prihlasovací formulár od 20.2. 19:00 do 18.3. 19:00.

Kategórie

A horskí záchranári do 80 rokov (súčet veku dvojice)
B horskí záchranári nad 80 (súčet veku dvojice)

Systém pretekov

Preteky pozostávajú zo súťaže dvojíc.
Dvojice štartujú hromadným štartom.
Víťazom sa stáva dvojica s najnižším priemerným umiestnením z jednotlivých
disciplín, pri rovnosti umiestnenia je rozhodujúci čas lezenia v ľade.
Počet dvojíc je obmedzený na: 25

Disciplíny pretekov

a) lezenie v ľade s horným istením (top rope)

 • pretekár, ktorý vylezie na štand ako prvý, doberá druhého z dvojice zo štandu cez reverso.
 • horolezecké čakany si nesie dvojica na batohu
 • víťazom sa stáva dvojica s najrýchlejším dosiahnutým súčtom času, pričom odsadnutie do lana je
  povolené a nebude penalizované
 • neabsolvovanie disciplíny = diskvalifikácia,

b) lezenie v skale s horným istením (top rope),obaja z dvojice

 • na disciplínu bude stanovený časový limit, ktorý určí organizátor podľa aktuálnych podmienok
 • každé odsadnutie, chytenie lana, pád, nestihnutie časového limitu pre disciplínu = 1 trestná minúta,
  ktorá sa zaráta do času v disciplíne kros
 • neabsolvovanie disciplíny = diskvalifikácia,

c) kros ( disciplína pozostáva z meraného úseku na pásoch a zjazdu na lyžiach vo dvojici)

d) obrovský slalom v teréne bez saní vo dvojici
(Podľa podmienok, je teoreticky možnosť zjazdu dvojice so sánkami (Akia))
*stanoví organizátor

Limit etapy

Určí organizátor sa podľa aktuálnej trate.
Kategória A 
Kategória B

Podmienky

Štartovné čísla musia byť viditeľné, umiestnené na batohu.
Výstroj bude kontrolovaná po dojazde do cieľa a priebežne podľa potreby na trati.

Povinná výstroj pre každého pretekára z dvojice 

1 pár lyží minimálnej šírky 62 mm s oceľovými hranami a šlapacím viazaním
1 pár lyžiarok s vibramovou podrážkou
1 pár lyžiarskych palíc
1 pár stúpacích pásov
1 ks batoh
1 pár stúpacích želiez s minimálnym počtom 10 hrotov
1 pár cepínov na vylezenie ľadopádu
1 ks horolezecká sedačka
3 ks horolezecká karabína so zámkom 
1 ks reverso na doberanie druholezca v ľadopáde a zlanenie
1 ks plochá slučka 120 mm prípadne PETZL CONNECT ADJUST 
1 ks prusík na zlanovanie

1 ks prilba s certifikátom UIAA
1 kus 30 metrového lana pre dvojicu !!!
Minimálny priemer lana musí byť 7mm, aby spĺňalo štandardy pre použitie revesa.

1 ks termofólia
1 ks bunda polar-fleece (alebo ekvivalentná náhrada)
1 ks komplet do vetra a dažďa (vetrovka + nohavice) s dlhým rukávom
1 ks čiapka
1 pár rukavíc

1 ks lavínový prístroj (frekvencie 457 kHZ) 
1 ks lavínová lopatka s plochou 20×20 cm a dĺžkou lopatky min. 60 cm
1 ks lavínová sonda

1 ks balíček prvej pomoci (2 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, trojrohá šatka

Penalizácia

Za každú chýbajúcu časť povinného výstroja 10 minút do celkového času etapy.
Diskvalifikácia:

 • za nesplnenie časového limitu
 • za cudziu pomoc v podobe poskytnutia suchého prádla,
     skladania pásov a pod. počas preteku od nepretekajúcej osoby
 • za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci
 • za neposkytnutie prvej pomoci pretekárom
 • za výmenu nepoškodenej časti povinného výstroja počas pretekov
 • za nepoužitie povinnej výstroje počas pretekov
 • za hrubé porušenie pokynov a nariadení organizátora
 • za úmyselné bránenie v predbiehaní
 • za skracovanie a vybočovanie z vytýčenej trate

Program pretekov

31.3.2023 piatok
Registrácia 18:00-19:30

1.4.2023 sobota
Registrácia 6:00-7:00
7:00 výklad trate pred hotelom
Následne odvoz pretekárov na Bielu vodu, kde bude štart pretekov.
cca 17:30 vyhlásenie výsledkov- Hotel Sasasnka, T. Lomnica
19:00 kultúrny program
Štartovné: 0,- EUR

Trasa pretekov

Podľa aktuálnych podmienok.
Informácie budeme aktualizovať.
Organizátor si vyhradzuje zmeniť trasu a podmienky pretekov vzhľadom na poveternostné podmienky.
 
Možnosť ubytovania s raňajkami- Hotel SASANKA v Tatranskej Lomnici
Cena ubytovania: 30 EUR / osoba,  vrátane raňajok v dvojposteľovej izbe, kontakt pre rezerváciu: www.sasanka.sk
Ubytovanie si zabezpečí každý vo vlastnej réžii.