Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Svätý Krištof 2022

24.7.2022 sa konalo podujatie podujatie „Svätý Krištof“ za účasti všetkých bezpečnostných zložiek a zložiek integrovaného záchranného systému. Týmto stretnutím si účastníci pripomenuli obete dopravných nehôd, bola za ne odslúžená svätá omša a boli požehnané služobné vozidlá.