Bez výstrah

Súčinnosť záchranárov HZS z Polonín

Dňa 05.07.2022 boli záchranári HZS z Polonín požiadaní Operačným strediskom PZ Prešov o súčinnosť pri transporte telesných pozostatkov nájdených v blízkosti vodnej nádrže Starina,  v časti Smolník.  Po nevyhnutých úkonoch príslušníkmi PZ SR a obhliadajúceho lekára, bolo telo príslušníkmi HZS transportované na nosidlách UT 2000 k asfaltovej ceste a odovzdané pohrebnej službe.