Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Súčinnosť záchranárov HZS slúžiacich v Pieninách pri KPR

Dňa 16.06.2022 vo večerných hodinách boli záchranári HZS slúžiaci v Pieninách požiadaní o súčinnosť pri Kardiopulmonálnej resuscitácii 74 –  ročnej  ženy v rodinnom dome v Haligovciach. Po príchode na miesto sa spoločne s posádkami RZP a RLP pokúšali u ženy obnoviť vitálne funkcie, žiaľ aj napriek maximálnemu úsiliu sa ju oživiť už nepodarilo.