Bez výstrah

Súčinnosť záchranárov HZS na Čertovici

Dňa 08.07.2024 dopoludnia boli záchranári HZS požiadaní Krajským operačným strediskom ZZS o súčinnosť pri motoreste na Čertovici, kde prebiehala KPR robotníka, po zásahu elektrickým prúdom. Po príchode na miesto horskí záchranári asistovali záchranárom RZP pri rozšírenej Kardiopulmonálnej resuscitácii. Na miesto bola vyslaná aj posádka VZZS, ktorá si muža v kritickom stave prevzala a letecky transportovala do nemocnice.