Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Súčinnosť služobných kynológov HZS pri pátraní v oblasti Michaloviec

Dňa 24.5.2023 boli príslušníci  Horskej  záchrannej  služby požiadaní OR PZ v Michalovciach, o súčinnosť pri hľadaní nezvestného muža v okolí mesta Michalovce. V poludňajších hodinách nasledujúceho dňa sa dvom psovodom HZS so služobnými psami, v spolupráci príslušníkov HaZZ zo Sobraniec, podarilo na vodnom toku rieky Laborec lokalizovať telo nezvestnej osoby. Ďalšie objasňovanie udalosti a príčin úmrtia bude riešiť príslušné oddelenie PZ.