Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Súčinnosť príslušníkov HZS a PZ SR

Dňa 2. septembra 2022 boli záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj požiadaní príslušníkmi PZ SR zo Spišskej Novej Vsi o súčinnosť pri vyprostení a transporte nájdených telesných pozostatkov muža z lesného porastu v lokalite Pieskovec v blízkosti Spišskej Novej Vsi. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo telo nebohého 57 – ročného muža slovenskej národnosti naložené do nosidiel UT 2000 a transportované na prístupné miesto, kde bolo odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi.