Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Súčinnosť jaskynných záchranárov HZS a polície SR

Dňa 7.10. v poobedňajších hodinách požiadal vyšetrovateľ polície SR z Lučenca o súčinnosť jaskynných záchranárov HZS pri dokumentovaní enviromentálnej kriminality v Divínskej hradnej jaskyni. Dvaja záchranári HZS zlanili spoločne s pracovníkom SSJ do podzemia, a podľa inštrukcií od oznamovateľa a technika polície zadokumentovali pravdepodobné násilné poškodenie krasovej výzdoby v jaskyni.