Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Stretnutie horských záchranárov

Pri príležitosti 10 výročia založenia AHZ ( Asociácie Horských záchranárov) sa 30.9.2022 v Demänovskej doline konalo slávnostné zasadnutie rady AHZ za prítomnosti riaditeľa HZS a náčelníkov jednotlivých oblastí. AHZ je najväčšou stavovskou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje dobrovoľných záchranárov a je najväčšou partnerskou organizáciou HZS. Touto cestou sa HZS chce poďakovať všetkým členom AHZ za spoluprácu pri záchrane ľudských životov v našich horách.

Horám zdar a ešte veľa rokov spolupráce.