Bez výstrah

Spoločné cvičenie kynológov HZS a PZ SR

V dňoch 29.06 – 01.07.2022 prebehlo súčinnostné cvičenie kynológov HZS a Polície SR. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie špeciálnych pachov a školenie inštruktorov HZS. Hlavnou časťou programu bolo cvičenie na vodnom toku Dunaja v spolupráci s Oddelením Poriečnej polície PZ SR. Mladé psy sa adaptovali na nové transportné prostriedky a skúsenejší už vyhľadávali pripravené špeciálne pachy, ktoré boli uložené vo vodnom toku. Úlohou psov bolo pach detekovať a následne miesto označiť štekaním. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým kolegom z poriečnej polície a inštruktorom z Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR.