Bez výstrah

Smrtelný úraz poľského turistu pod vrcholom Kriváňa vo Vysokých Tatrách

02.09.2004 o 12:20 hod. informuje česká turistka službu oblastného strediska HZS vo Vysokých Tatrách o páde staršieho poľského turistu asi 150 metrov pod vrcholom Kriváňa.
Vzhľadom na priaznivé meteorologické podmienky zasahuje HZS v súčinnosti s LZZS.
… 13:15 hod. napriek resuscitácii konštatuje lekár smrť na následky poranení hlavy. Telo nebohého bolo prevezené do márnice v Poprade.