Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Školenie záchranárov HZS zo Západných Tatier

V dňoch 26. – 27. 10. 2022 sa v Západných Tatrách uskutočnilo školenie záchranárov HZS, ktoré bolo zamerané na budovanie štandov v teréne, prácu s GPS a spúšťanie a vyťahovanie pacientov v exponovaných zrázoch za pomoci lanovej techniky. Cvičenie absolvovalo sedem záchranárov HZS zo Žiarskej doliny a zo Zverovky.

V rámci školenia horskí záchranári skontrolovali aj priechodnosť dolín. V Hlbokej doline sú na niektorých miestach popadané stromy a je nutné ich preliezť. V Jaloveckej doline sú zosuvy pôdy na niektorých svahoch a lavice sú stále v havarijnom stave, preto prosíme návštevníkov, aby v týchto oblastiach zvýšili opatrnosť. Záchranári HZS prešli aj miesta, kde nie je turisticky značený chodník, a to zo severnej aj južnej strany. Dôvodom je zistenie priechodnosti v prípade zablúdenia turistov do týchto miest, prípadne telefonická navigácia zablúdených  v takomto teréne.