Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Školenie kynológov HZS v Malom Lapáši

 

V dňoch 9.12.-13.12.2013 sa v Malom Lapáši uskutočnilo preškolenie inštruktorov psovodov a psov HZS a zároveň školenie a skúšky inštruktorov špeciálnej kynológie pod gesciou Odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR. Podujatia sa zúčastnilo 6 inštruktorov a 7 psovodov HZS a tiež psovodi s mladými psami. Preškolenie bolo zamerané na preverenie vedomostí inštruktorov z metodiky a zjednotenie postupov a metód používaných pri výcvikoch psov pre potreby kynológie HZS. Oboznámenie sa s novými metódami výcviku mladých psov, prednášané a predvedené v praxi expertom v oblasti kynológie Jánom Thótom. V rámci školenia boli predvedené ukážky práce psovodov a psov pre deti z blízkeho okolia.