Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Školenie jaskynných záchranárov

V termíne od 24.-29.4.2022 Školiace stredisko HZS organizovalo školenie jaskynnej záchrannej činnosti,  pre nových adeptov na špecializáciu jaskynný záchranár. Školenia sa zúčastnili štyria profesionálni záchranári a dvaja dobrovoľní zmluvní záchranári HZS, obaja z radov SSS (Slovenská speleologická spoločnosť). Počas piatich dní školenia im svoje skúsenosti odovzdávali dvaja inštruktori pre JZČ. Cvičenie prebiehalo v lokalitách Nízkych Tatier a Slovenského krasu. Všetci školenie zakončili úspešným zložením skúšky a právom doplnili rady profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov HZS pre jaskynnú záchrannú činnosť.